Cada un dels centres que van acceptar participar va ser aleatòriament assignat al grup control o intervenció, és a dir a l’atzar.