Google
Fumes o Estudies?
Centres participants | ITACA
Portada  //  Qui som?  //  Centres Participants  //  Institució Promotora  //  ITACA projecte  //  Preguntes freqüents

En aquesta web podreu trobar informació sobre el disseny i el desenvolupament de l'estudi ITACA. Tot i que la utilitat principal és la de proporcionar als centres escolars, als professors, a les famílies i alumnes i als professionals sanitaris una eina per facilitar la correcta implementació de la intervenció destinada a disminuir la prevalença del tabquisme entre els adolescents.

Per poder accedir a la totalitat dels recursos de la Web l'usuari s'ha de registrar amb una contrasenya que es proporciona als centres intervenció.

 

L’objectiu de l’estudi és avaluar la intervenció, precisament perquè no se sap si funcionarà millor que el que es feia fins ara.

La intervenció que proposam suposa anar una mica més enllà en la prevenció del tabaquisme i implicar a tota la comunitat educativa (professors, centre escolar i famílies) des del centre escolar i per tant suposa un esforç més respecte al que es feia fins ara.

A l’àmbit educatiu els recursos materials, econòmics i humans són limitats, per tant abans d’instaurar de forma generalitzada un prometedor programa preventiu, a més d’avaluar la seva factibilitat i grau d’acceptació, és imprescindible avaluar la seva efectivitat.

 

En un estudi realitzat a les Illes Balears durant l’any 2009 es va observar que un 20% dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) fumen de forma regular.

Llegiu-ne més: Fumen molt els adolescents?
 

Les principals novetats del programa de prevenció que proposam radiquen en la continuïtat al llarg de tota la ESO i que una part molt important del programa treballa en l’entorn proper de l’adolescent (famílies i professorat).

 

Alumna-professoraLa prevenció de l’inici del tabaquisme és un dels majors reptes de la salut pública en el nostre entorn atès que constitueix la principal causa de mortalitat evitable en els països desenvolupats. Actualment, aproximadament un de cada quatre adults del nostre entorn fuma.

 

Què és ITACA?

Que es ITACA? És un estudi que es realitza a 22 Institus d’Ensenyança Secundària (IES) de Balears que té com a objectiu avaluar l’efectivitat d’una intervenció per disminuir la prevalença de tabaquisme a la població adolescent.

Visitants a ITACA

Hi ha 37 convidats i cap membre en línia

Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els articles, imatges i qualsevol altre material, són propietat del projecte ITACA (FISIB) o d'algun centre col·laborador vinculat a aquest, o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests materials a FISIB - Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears.


Tots els drets estan reservats.

Institució Promotora

 FISIB

El projecte ITACA ha estat promogut per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, FISIB.

Institució Finançadora

Instituto  de Salud Carlos III

Projecte avaluat i finançat pel FIS (Fondo de Investigación Sanitaria) del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

Institucions Col·laboradores

Area Salut Menorca Conselleria d'Educació Atencio Primaria Conselleria Salut
Consell Insular Menorca PADIB UIB IREFREA