Google
Fumes o Estudies?

projecteITACA

Portada  //  Què és ITACA?

És un estudi que es realitza a 22 Instituts d’Educació Secundària (IES) de Balears que té com a objectiu avaluar l’efectivitat d’una intervenció per disminuir la prevalença de tabaquisme a la població adolescent.

La intervenció que proposam suposa anar una mica més enllà en la prevenció del tabaquisme i implicar a tota la comunitat educativa (professors, centre escolar i famílies). Per tant requereix un esforç addicional respecte al que es feia fins ara.  Per això, abans d’instaurar de forma generalitzada aquest programa consideram imprescindibe avaluar la seva efectivitat.

 

Per poder avaluar adequadament l'efecte de la intervenció es requereixen dos grups:

  • Grup intervenció: s'aplica el nou programa preventiu (ITACA),
  • Grup control: es segueix treballant com es feia habitualment.

És important que aquest darrer grup no estigui influenciat per la intervenció i per tant és preferible que no la conegui en detall. Per aquest motiu en aquesta web només poden accedir als continguts de la intervenció els usuaris (professors, alumnes i famílies) dels centres intervenció.

exclamation Si necessitau més informació no dubteu a contactar amb nosaltres.

 

Què és ITACA?

Que es ITACA? És un estudi que es realitza a 22 Institus d’Ensenyança Secundària (IES) de Balears que té com a objectiu avaluar l’efectivitat d’una intervenció per disminuir la prevalença de tabaquisme a la població adolescent.

Institució Promotora

 FISIB

El projecte ITACA ha estat promogut per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, FISIB.

Institució Finançadora

Instituto  de Salud Carlos III

Projecte avaluat i finançat pel FIS (Fondo de Investigación Sanitaria) del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

Institucions Col·laboradores

Area Salut Menorca Conselleria d'Educació Atencio Primaria Conselleria Salut
Consell Insular Menorca PADIB UIB IREFREA