Google
Esborra el tabac del teu entorn

Articles

La intervenció que proposam compta amb diferents components i està dirigida a adolescents, professors i famílies. Es realitzen múltiples activitats integrades en el currículum escolar al llarg dels 4 nivells (1er, 2on, 3er i 4rt) d’Educació Secundària Obligatòria, a més d’altres activitats complementàries que es realitzen amb la col.laboració de les famílies.

Per poder proporcionar coherència al conjunt d'accions consideram essencial que el programa es dugui a terme al llarg de tota l'ESO, és a dir, que no siguin activitats puntuals i també que es complementi amb activitats realitzades a la comunitat, especialment a l'entorn proper a l'adolescent.

Amb la finalitat d’evitar la duplicació d’esforços i despeses innecessàries pretenem coordinar i integrar tots els recursos ja existents i no substituir les activitats preventives que s’estiguin fent actualment en els centres.

Institució Promotora

 FISIB

El projecte ITACA ha estat promogut per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, FISIB.

Institució Finançadora

Instituto  de Salud Carlos III

Projecte avaluat i finançat pel FIS (Fondo de Investigación Sanitaria) del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

Institucions Col·laboradores

Area Salut Menorca Conselleria d'Educació Atencio Primaria Conselleria Salut
Consell Insular Menorca PADIB UIB IREFREA