Google
Fumes o Estudies?

Projecte ITACA: Disminuir la prevalença del tabaquisme

Què és ITACA?

Institut d'Educació Secundària

Families i alumnes

FISIB

Què és ITACA? És un estudi d'avaluació de l'efectivitat d'un tipus d'intervenció en una sèrie d'Instituts d'Educació Seundària amb la finalitat de disminuir la prevalença del tabaquisme.

Centres participants Instituts d'Educació Secundària de Mallorca i Menorca participen en el projecte ITACA amb accions diverses.

Llegir més...

Families i alumnes participen activament en el projecte ITACA per tal de disminuir la prevalença del tabaquisme en el seu entorn.

Llegir més...

Institucions de l'àmbit públic promouen i financen el projecte ITACA per reduir la prevalença del tabaquisme en la població adolescent de Mallorca i Menorca.

Llegir més...

L’objectiu de l’estudi és avaluar la intervenció, precisament perquè no se sap si funcionarà millor que el que es feia fins ara.

La intervenció que proposam suposa anar una mica més enllà en la prevenció del tabaquisme i implicar a tota la comunitat educativa (professors, centre escolar i famílies) des del centre escolar i per tant suposa un esforç més respecte al que es feia fins ara.

A l’àmbit educatiu els recursos materials, econòmics i humans són limitats, per tant abans d’instaurar de forma generalitzada un prometedor programa preventiu, a més d’avaluar la seva factibilitat i grau d’acceptació, és imprescindible avaluar la seva efectivitat.

nuvol projecte ITACA Intervenció multifactorial orientada a disminuir la prevalença de Tabaquisme a la població adolescent:

Assaig Clínic Aleatorizat per clusters

Què és ITACA?

Que es ITACA? És un estudi que es realitza a 22 Institus d’Ensenyança Secundària (IES) de Balears que té com a objectiu avaluar l’efectivitat d’una intervenció per disminuir la prevalença de tabaquisme a la població adolescent.

Visitants a ITACA

Hi ha 48 convidats i cap membre en línia

Curs ITACA 2012-2013

cami itaca

Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els articles, imatges i qualsevol altre material, són propietat del projecte ITACA (FISIB) o d'algun centre col·laborador vinculat a aquest, o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests materials a FISIB - Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears.


Tots els drets estan reservats.

Institució Promotora

 FISIB

El projecte ITACA ha estat promogut per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, FISIB.

Institució Finançadora

Instituto  de Salud Carlos III

Projecte avaluat i finançat pel FIS (Fondo de Investigación Sanitaria) del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

Institucions Col·laboradores

Area Salut Menorca Conselleria d'Educació Atencio Primaria Conselleria Salut
Consell Insular Menorca PADIB UIB IREFREA