Google
Fumes o Estudies?

Projecte ITACA: Disminuir la prevalença del tabaquisme

Què és ITACA?

Institut d'Educació Secundària

Families i alumnes

FISIB

Què és ITACA? És un estudi d'avaluació de l'efectivitat d'un tipus d'intervenció en una sèrie d'Instituts d'Educació Seundària amb la finalitat de disminuir la prevalença del tabaquisme.

Centres participants Instituts d'Educació Secundària de Mallorca i Menorca participen en el projecte ITACA amb accions diverses.

Llegir més...

Families i alumnes participen activament en el projecte ITACA per tal de disminuir la prevalença del tabaquisme en el seu entorn.

Llegir més...

Institucions de l'àmbit públic promouen i financen el projecte ITACA per reduir la prevalença del tabaquisme en la població adolescent de Mallorca i Menorca.

Llegir més...

La intervenció que proposam compta amb diferents components i està dirigida a adolescents, professors i famílies. Es realitzen múltiples activitats integrades en el currículum escolar al llarg dels 4 nivells (1er, 2on, 3er i 4rt) d’Educació Secundària Obligatòria, a més d’altres activitats complementàries que es realitzen amb la col.laboració de les famílies.

Per poder proporcionar coherència al conjunt d'accions consideram essencial que el programa es dugui a terme al llarg de tota l'ESO, és a dir, que no siguin activitats puntuals i també que es complementi amb activitats realitzades a la comunitat, especialment a l'entorn proper a l'adolescent.

Amb la finalitat d’evitar la duplicació d’esforços i despeses innecessàries pretenem coordinar i integrar tots els recursos ja existents i no substituir les activitats preventives que s’estiguin fent actualment en els centres.

nuvol projecte ITACA Intervenció multifactorial orientada a disminuir la prevalença de Tabaquisme a la població adolescent:

Assaig Clínic Aleatorizat per clusters

Què és ITACA?

Que es ITACA? És un estudi que es realitza a 22 Institus d’Ensenyança Secundària (IES) de Balears que té com a objectiu avaluar l’efectivitat d’una intervenció per disminuir la prevalença de tabaquisme a la població adolescent.

Visitants a ITACA

Hi ha 24 convidats i cap membre en línia

Curs ITACA 2012-2013

cami itaca

Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, inclosos els articles, imatges i qualsevol altre material, són propietat del projecte ITACA (FISIB) o d'algun centre col·laborador vinculat a aquest, o de tercers que han autoritzat l'ús d'aquests materials a FISIB - Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears.


Tots els drets estan reservats.

Institució Promotora

 FISIB

El projecte ITACA ha estat promogut per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears, FISIB.

Institució Finançadora

Instituto  de Salud Carlos III

Projecte avaluat i finançat pel FIS (Fondo de Investigación Sanitaria) del Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Sanidad y Consumo

Institucions Col·laboradores

Area Salut Menorca Conselleria d'Educació Atencio Primaria Conselleria Salut
Consell Insular Menorca PADIB UIB IREFREA